Digicoms

Nuusflitse - April 2020 - Behoeftes en frustrasies in landbou weens inperking geïdentifiseer

Behoeftes en frustrasies in landbou weens inperking geïdentifiseer 

Vrystaat Landbou (VL) het onlangs ‘n opname onder lede gedoen oor hul frustrasies, behoeftes, huidige en potensiele finansiële verliese as gevolg van die Covid-19 inperking. Die opname het 'n statisties beduidende reaksiesyfer van meer as 10% (>300 van ons 3000+ lede) behaal, met eweredige verspreiding oor die 5 distriksmunisipaliteite en 'n relatiewe egalige verdeling oor munisipaliteite.

  1. Een van die behoeftes wat na vore gekom het, was dat georganiseerde landbou namens lede/ landbouers met landboubesighede, banke en versekeringsmaatskappye onderhandel om finansiële verligting te beding. Genoemde voorstelle sluit in die uitstel van betalings en verslapping van betalingsvoorwaardes, verlaagde of gesubsideërde premies ens.
  2. ’n Verdere behoefte (vir landbouverenigings) was om in samewerking met landboubesighede by plaaslike takke hulp te versprei waar dit die nodigste is, deur op ‘n gekoördineerde en regverdige wyse met bestaande grondvlakstrukture soos die polisie, gesondheidswerkers, kerke, ens, hande te vat.
  3. Die grootste frustrasies wat landbouers ervaar is dat hulle nie alle benodigdhede van verskaffers kan kry nie, die beperking op veilings en die vervoer van arbeid.

VL het die uitslae van die opname met die hoofbestuur van landboubesighede, banke en versekeringsmaatskappye gekommunikeer en verneem hoe hulle die sake gaan aanspreek asook waar samewerking nodig is.

Agri SA het ook ‘n brief aan die Minister van Landbou gerig wat die en ander kwessies, soos deur die provinsiale unies uitgewys is, aanspreek.