Digicoms

Nuusflitse - April 2020 - Volg diè stappe vir inspeksies deur Departement Arbeid

Volg diè stappe vir inspeksies deur Departement Arbeid 

 

Volgens Gernie Botha, Regsadviseur van Vrystaat Landbou (VL), het die einde van die Vlak 5-inperkingstyd wat betref die COVID-19 virus pandemie op 30 April tot ‘n einde gekom. Botha sê dat verskeie wysigings aan die Regulasies in terme van die Wet op Rampbestuur aangebring is en is ‘n kort opsomming van die vernaamste wysigings hier beskikbaar.

VL het reeds ’n magdom inligting met lede gedeel, maar dit is tog belangrik dat die werkgewer in die landbousektor, as ‘n essensiële diensverskaffer, sekere stappe in plek moet hê vir doeleindes van verantwoordelikheid teenoor hul werknemers. Vir hierdie doel voorsien ons u graag met Agri SA se kontrolelys ten opsigte van inspeksies deur die Departement van Indiensneming en Arbeid, asook riglyne oor wat om te doen indien u as werkgewer vermoed dat daar moontlik ’n geval van COVID-19 in die werksplek is. Die jongste riglyne wat betref ‘n veilige werkplek, veral in die lig van die opheffing van die inperking in sekere sektore, kan hier afgelaai word.

Die kontrolelys kan hier afgelaai word. 

Die riglyne indien u 'n Covid-19 geval vermoed is hier beskikbaar.