Digicoms

Nuusflitse - April 2020 - Gee eerder hulp aan werkloses, sê VL

Gee eerder hulp aan werkloses, sê VL 

Talle huisgesinne in die informele nedersettings kry baie swaar en daarom het die Dagbestuur van VL die besluit geneem dat hulp, in die vorm van kospakkies, eerder na hulpbehoewende gemeenskappe as na plaaswerkers moet gaan. 

Die rede vir die besluit, volgens dr Jack Armour (Operasionele Bestuurder van VL), is omdat die meeste plaaswerkers tans kan werk en betaling ontvang weens die feit dat landbou ’n essiensiële diens is. Landbouers kan dus verseker dat werkers goed versorg is en sorgvuldig opgelei is oor die gesondheidsmaatreëls soos in die COVID-19 regulasies vervat.  Armour noem dat VL van mening is dat hulpverlening soos kospakkies deur staatsamptenare, NGO’s, ens. eerder aan die dorpsgebiede geteiken moet word waar die werkloosheid heelwat groter is. 

Armour versoek dat, indien enige hulpverlening op plase of toegang tot plase in hierdie tyd moet plaasvind, die Protokol vir toegang tot Plase gevolg moet word.  

Armour stel voor dat die volgende as riglyne gebruik word indien hulpverlening toegepas word:

- Plaaslik gekoördineer deur alle gemeenskapsleiers

- Identifiseer ’n sentrale punt vir donasies en versprei van daar

- Streng monitering – register hou van wie kry wat – ID’s van begunstigdes, rekord van skenkings ontvang

- Samewerking met plaaslike kliniek, gebruik van gesondheidswerkers vir identifisering van nood en distribusie

Hoe VL namens sy lede beding:

- JOC strukture van plaaslik na distrik na Provinsiaal, tot Nasionaal via Zoom vergadering elke 2de dag

- VL Dagbestuur vergader weekliks via Zoom, maar is daagliks in verbinding

- Jack Armour dien op Agri SA Sentrum van Uitnemendheid: Grond subkomitees (Verblyfreg en Finansiering)

- Gernie Botha, Regsadviseur van VL, stuur weekliks ’n opsomming van kern kwessies aan Agri SA vir bespreking

- VL bly steeds op hoogte van beleid- en wetsontwerpe (SUPRA)

- VL beding op regulasies en help met interpretering en verspreiding via streekverteenwoordigers 

- Veiligheid geniet deurlopend aandag d.m.v. skakeling/interaksie met veiligheidsverteenwoordigers, VL se Landelike Veiligheidskomitee vergader twee weekliks per Zoom, korrespondensie rakende probleme word na JOC’s deurgegee en waar nodig met die Provinsiale Kommissaris van die SAPD opgevolg, asook na Agri SA vir opvolg op nasionale vlak.

- Wat VL NIE kan doen nie: namens sy lede met banke, versekeraars, ens. beding nie. Lede/ landbouers moet self  hul eie reëlings tref volgens hul eie behoeftes.

Soos met die droogte, is die advies wat banke, landboubesighede en versekeringsmaatskappye aan VL gegee het is dat landbouers vroegtydig persoonlik met hul bankier/makelaar moet gesels om ’n plan te maak. Landbouers word aangeraai om nooit kritiese polisse (soos lewensversekering en medies) te kanselleer of vir te lank nie te betaal nie, maar eerder reëlings sal tref vir betalings uitstel.