Nuusflitse – Februarie 2020

 


Maak só met grondbesettings 

 

 

Die Landelike beveiligingstrategie (LBS), in samewerking met die polisie en landbougemeenskappe, maak voorsiening vir die doeltreffende hantering van onwettige grondbesettings. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) se Nasionale Instruksie 7 van 2017 “Unlawful occupation of land and evictions” sit die polisie se verantwoordelikhede vanaf grondvlak tot by provinsiale vlak uiteen. Daar is ook ’n provinsiale instruksie vir die Vrystaat wat in 2018 deur adv. Lane van die SAPD opgestel is.

VL se veiligheidshandleiding bevat ’n konsep gebeurlikheidsplan van hoe ’n grondbesetting aangespreek moet word.

Dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, noem dat dit noodsaaklik is om enige inligting rakende ’n grondbesetting dadelik aan die plaaslike polisie, sowel as die veiligheidsverteenwoordiger van georganiseerde landbou, deur te gee (aanmelding van ’n betredingsklagte).

Buys beveel aan dat foto’s en video’s van ’n moontlike grondbesetting geneem moet word en aan die polisie oorhandig moet word as bewysstukke. Landbouers word ook versoek om hul werkers/bewoners op plase te sensiteer om enige inligting rakende enige moontlike grondbesetting aan hul te rapporteer. 


Nasionale minimum loon verhoog só vanaf Maart 

 

 

Die nasionale minimum loon (NML) is op 1 Maart 2020 verhoog met 3.8% en werknemers in die plaaswerkersektor se uurlikse tarief sal dan R18.68 per uur beloop.

Volgens Gernie Botha, Regsadviseur van Vrystaat Landbou (VL), is daar dikwels vrae oor wat die maandelikse of weeklikse bedrag beloop en in hierdie opsig is dit belangrik om te onthou dat die maandelikse bedrag betaalbaar afhang van die aantal ure per dag, asook die aantal dae wat per week gewerk word. Die basis van R18.68 per uur moet dus vermenigvuldig word met die aantal ure wat per dag gewerk word en hierdie syfer dan weer met die aantal dae wat per week gewerk word. Die maandelikse bedrag betaalbaar word verkry deur die weeklikse bedrag betaalbaar met 4.33 te vermenigvuldig volgens die voorskrifte van die Sektorale Vasstelling vir Plaaswerkers.

Botha noem dat die berekening van die maandelikse loon betaalbaar ten opsigte van ’n 9 uur werksdag van toepassing op ’n 5 dag werksweek in praktyk as volg daaruitsien:

R18.68 x 9 = R168.12 per dag (9 ure per dag)

R168.12 x 5 = R 840.60 per week (5 dae)

R840.60 x 4.33 = *R 3639.80 per maand.

* Let asseblief dat hierdie berekening gebasseer is op ’n 9uur werksdag en 5 dae per week se werk.

Die NML is nie terugwerkend tot 1 Januarie 2020 nie. 


Kommentaar gelewer oor konsepreëls en wysigings van dieselrabatte

  

 

Konsepreëls en moontlike wysigings vir dieselrabatte is deur Agri SA aan lede versprei vir kommentaar en Vrystaat Landbou (VL) neem ook deel aan die proses.

VL het dit aan kundiges, wat ervaring met die dieselterugbetalingstelsel het, in die rekeningkundige beroep vir insette gestuur.

Die wysigings sal ook op 10 Maart 2020 tydens Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie en Handel se vergadering bespreek word.

Sodra die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) die reëls en die wysigings van die skedule voltooi het, sal dit aan VL se lede versprei word.

Indien lede van VL die konsepreëls en wysigings wil sien, kan dr Jack Armour, Bedryfsbestuurder van VL, by 051 444 4609 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. gekontak word.


Landbouers versoek om dadelik inligting oor plaasaanvalle deur te gee 

 

 

Veiligheidsverteenwoordigers van landbouverenigings en/of gebiedskantore word versoek om inligting oor plaasaanvalle so vinnig as moontlik aan hul streekveiligheidsverteenwoordiger deur te gee wanneer ’n plaasaanval plaasgevind het.

Dit is onder meer nodig om seker te maak dat die nodige spesialiste, reaksie en skakeling met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) op alle vlakke plaasvind en die nodige ondersteuning gebied word.

Medianavrae en skakeling met die nodige rolspelers kan sodoende bewerkstellig word en die nodige inligting vir reflektering kan op databasisse en in gevallestudies realiseer word.  


Landbouers versoek om veiligheidsplanne te monitor en inoefeninge te doen 

 

 

Deurlopende monitering van veiligheidsplanne en inoefeninge is belangrik om misdaad in landelike gebiede te bekamp.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), word veiligheidsverteenwoordigers van landbouverenigings en/of gebiedskantore versoek om deurlopende monitering van hul veiligheidsplanne te doen. Dit is ook noodsaaklik dat inoefeninge, ten minste twee keer per jaar, volgens die Landelike Beveiligingsplan (LBP) in hul area saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) gehou word.

Probleme en uitdagings rakende polisiëring in die landelike gebiede en/ of landbougemeenskappe moet ook in notules van maandelikse vergaderings met die SAPD aangebring word.

Probleme en uitdagings wat nie op grondvlak aangespreek word nie, moet skriftelik na die gebiedskantoor (cluster) van die SAPD, VL se Streekveiligheidsverteenwoordiger, asook die VKB VL Veiligheidslessenaar gestuur word. Die prioriteitskomitee is dan verantwoordelik vir die nodige intervensie tussen die polisie en georganiseerde landboustrukture in die area.

 

Inoefeninge werk so

Wat inoefeninge betref, is dit belangrik dat die mense wat eerste op misdaadtonele opdaag, seker maak dat tonele reg benader en bewaar word vir die versameling van bewysstukke deur spesialiste.

Die regte inligting moet so gou moontlik na ’n Gesamentlike Operasionele Sentrum (GOS) deurgegee word, sodat genoegsame toegangsbeheer tot die toneel toegepas word. Verder moet geen ongemagtigde persone op sulke tonele toegelaat word nie.

Met die aankoms van die eerste lede van die SAPD moet die toneel korrek oorhandig word. VL se veiligheidshandleiding bevat voldoende inligting rakende al die bogenoemde sake.

Buys stel voor dat die inligting wat in die handleiding vervat word gereeld met die nodige sektorleiers en reaksiemag-lede tydens vergaderings hanteer word. 


Wit- en bloulig operasies help om misdaad te voorkom, sê Buys 

 

Die sigbaarheid van die polisie en landbougemeenskappe speel ’n groot rol in die voorkoming van misdade op landbougrond.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), is dit daarom belangrik dat wit- en bloulig operasies plaasvind. Sy sê dit wil voorkom of hierdie operasies in sekere areas verwater het, aangesien daar nie altyd arrestasies plaasvind nie.

Nóg ’n moontlikheid is die persepsie dat inligting van sulke operasies aan misdadigers uitlek en daar dan geen beweging op paaie plaasvind nie.

Versoeke vir wit- en bloulig operasies moet aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens se landelike veiligheidskoördineerder gerig word, sodat dié operasies op kort kennisgewing kan plaasvind of verander.

Buys beveel aan dat dae en tye waarop inoefeninge plaasvind verkieslik gereeld wissel om doeltreffendheid te verseker. Diegene wat aan wit- en bloulig operasies deelneem, word versoek om nie onverantwoordelik op te tree nie siende hulle aanspreeklikheid sal moet aanvaar indien probleme ontstaan. 


Hersiende Landelike Beveiligingstrategie (LBS) word geloods 

 

Vrystaat Landbou (VL) se Landelike Veiligheidskomitee beplan om die hersiende Landelike Beveiligingstrategie (LBS) gedurende Maart en April 2020 in alle gebiedskantore (clusters) in die Vrystaat uit te rol. Dié aksie sal saam met die Suid-Afrikaanse Polisie (SAPD) en Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) plaasvind.

Die Rooivleisprodusente-Organisasie (RPO) se Veediefstal Voorkomings Forum en Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) is ook betrokke. Die onderstaande datums is van belang en spesifieke plekke/dorpe sal nog geïdentifiseer word waar die werkswinkels sal plaasvind:


Aansoeke vir reserviste aan SAPD deurgegee 

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) het aangedui dat hulle 223 reserviste in landelike gebiede in die Vrystaat wil werf. Die inligting is reeds sedert middel Januarie 2020 per Whatsapp aan landbougemeenskappe deurgegee. 

 

VL se Landelike Veiligheidskomitee versoek veiligheidsverteenwoordigers om getalle van aansoeke aan hul streekveiligheidsverteenwoordigers deur te gee om dit na die prioriteitskomitee te versprei.

Die getal aansoeke sal bepaal watter versoeke vir die desentralisering van vuurwapenopleiding vir reserviste in clusters na die Provinsiale kommissaris se kantoor gerig kan word. Navrae kan gerig word aan dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, by  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 


Betrokkenheid en samewerking in Oos-Vrystaat deur VKB beklemtoon 

Vrystaat Landbou (VL) het op 27 Februarie 2020 ’n bekendstelling geleentheid van die VKB Sentrum vir Landbou Ontwikkeling in Reitz bygewoon. Die gedagte met die sentrum is dat VKB ʼn fasiliterende rol in sy bedieningsgebied speel om aktiewe leierboere in landbou ontwikkelingsaksies bymekaar te bring om ʼn raad te vestig om suksesvolle grondvlakaksies uit te brei. Dit word gedoen met ontwikkelingsfondse wat wel beskikbaar is of deur SEB of ontwikkelingsagentskappe. 

 

Vier stories van kommersiële boere in die VKB bedieningsgebied is gedeel om die werklike betrokkenheid van kommersiële landbou in die Oos-Vrystaat uit te wys. 

Gert Bester van Petrus Steyn het sy storie gedeel van hoe hy van niks begin het en deur in ’n vennootskap te boer kon kom tot waar hy nou is. Hy droom van ʼn Suid-Afrika waar almal werklik van mekaar sal kan leer deur sulke vennootskappe, maar om dit te doen moet ons eers mekaar leer ken en vertrouensverhoudings bou. 

Wessel Bibbey van Petrus Steyn/Frankfort-area het vertel van sy plaaswerkerstrust wat die Here hom gelei het om te doen en hoe hy nou drie gegradueerde studente elke jaar in diens neem om werklike plaasondervinding op te doen as deel van die ADAMA projek. Een van sy studente, ʼn jong mnr Sikho, het met lof gepraat van wat hy reeds by Bibbey geleer het. Sikho het sy hoop uitgespreek om ook eendag self suksesvol te kan boer en dan ook jongmense ʼn soortegelyke kans te bied. Bibbey se storie kan op https://landsummit.co.za gesien word.

Dirk van Rensburg het gepraat oor die belangrikheid om werklike behoeftes in die plaaslike gemeenskap te identifiseer deur met jou werkers daaroor te gesels, hulle te betrek en te bemagtig om ʼn verskil te maak. Sy boerdery het begin om jaarliks 10 ton mielies te laat maal en vir die armstes van die armstes uit te deel wie sy werkers in samewerking met kerke en skoolleiers geïdentifiseer het. Hulle het na aanleiding van ʼn artikel in VL se nuusflitse met die Departement van Landbou in verbinding getree oor die groentetuin-projek wat deur Christa Klinck (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.) gekoördineer word. Na inligtingsessies, opleiding en die uitdeel van saad en toerusting deur die department, was projekte egter nog nie suksesvol nie. Van Rensburg het toe met sy werkers daaroor gesels en hul verantwoordelik as mentors oor ʼn paar projekte beklemtoon. Die projekte het mooi begin werk en vandag in Arlington se arm woonbuurte is daar ’n paar pragtige groentetuine soos Van Rensburg met foto’s gewys het.

Coenraad Fick, Voorsitter van VKB se raad, se kernboodskap was “keep it simple!” en “just do it!”. Hy het gesê grondeienaarskap is belangrik, ons kan nie langer wag nie  en ons doen wat ons doen vir ons volgende geslagte. Hy beklemtoon dat boerdery nie ʼn vinnige en maklike manier is om geld te maak nie. Sy eie boerdery is ʼn familiebesigheid wat oor 109 jaar opgebou is. Hy het vertel van sy vorige werker, Samson Matlaba, wat hy gehelp het om sy eie grond te huur en vir wie hy as ʼn vriend nog mentor. Hulle het dit net gedoen, sonder die regering en op volhoubare markprinsiepe. 

Denton Osler van Denbi Aspersies (sien hulle pragtige sukses storie by www.denbi.com) het hom omring met die trotse boere van QwaQwa en Rosendal. Sy boodskap was dat in enige vennootskap moet alle partye glo in die einddoel, dit moet ʼn wen-wen vennootskap wees en die hele waardeketting waarin die vennote betrokke is moet heeltemal deursigtig wees.

Mnr Letuka, wat namens die Tswelopele Asparagus Coop gepraat het, was baie trots op hul produk. Qwaqwa Green Asparagus, wat 60 ha huur waarop hulle plant, het ook bevestig “less talking and more work!”. David Thamae van die Rosendal Job Creation Co-op het ook met trots en dank gepraat van Denbi, VKB en sy mentor Francois Crouse.

Nakana Masoka, Sekretaris-generaal van AFASA Nasionaal, het die inisiatief geprys en ten volle ondersteun. Hy gesê hy hoop vir ʼn soortgelyke inisiatief in die Kroonstad-omgewing waar hy self boer. Hy het VKB genooi as hoofspreker na ʼn groot AFASA boeredag op Mofumahadi Mopedi (Konings-moeder van die Mopedi stam in Qwaqwa, asook Voorsitter van AFASA vir die Thabo Mofutsanaye Distrik) se plaas in Warden, waar VKB haar gehelp het om suksesvol te boer. Masoka het gesê met die tragiese plaasaanval op leier vroue-boer Mimie Jacobs in Soutpan die naweek van 22 Februarie 2020 het hy besef “ons as boere sal moet saamstaan om die probleme van ons land op te los”. Die dag se stories, asook die landelike beveiligingsstrukture wat hy (Masoka) ervaar waar hy boer, wys dit is moontlik. 


Skryf in vir konferensie; Finaliste vir Jongboer van Jaar bekend 

 

Jongboer Konferensie

Landelike veiligheid bly een van die grootste uitdagings vir landbouers. Verskeie kenners sal vanjaar hul kennis oor hierdie kwessie by Vrystaat Landbou (VL) se gewilde Jongboer-konferensie deel.

Die konferensie, wat op 7 April 2020 in Bloemfontein plaasvind, gaan verskeie bekendes op die gebied van veiligheid sien. Dit sluit Lt. Kol. Johan Gelderblom, die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Vrystaatse koördineerder vir landelike veiligheid, Tommie Esterhuyse, Vise-president van VL en Voorsitter van die Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid by Agri SA, en Kobus Visser, Direkteur Landelike Veiligheid en Provinsiale Sake by Agri SA, in. Ander kenners aan die woord, is Gernie Botha, Regsadviseur van VL, Jakkals le Roux, Voorsitter van die Landelike Veiligheidskomitee by VL, en Dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL. Die skrywer Wynand du Toit sal as motiveringspreker optree.

Bywoners van die konferensie wat vroeg reeds hul plekke bespreek, kan boonop vir korting op registrasiegeld kwalifiseer. Diegene wat teen 6 Maart 2020 registreer, sal spesiale korting kry deur net R 280 per persoon te betaal. Gewone registrasiefooie moet teen 25 Maart 2020 betaal wees en kos R 350 per persoon.

Die oproep vir die Jongboer-konferensie én aandfunksie, waar die Jongboer van die Jaar aangewys word, is reeds op 8 Januarie 2020 aan VL se Jongboer-komitee, landbouverenigings en streekverteenwoordigers gestuur. Albei dié geleenthede vind op 7 April 2020 by Monte Bello Estate in die Rosestad plaas.

Spesiale korting is ook van toepassing vir die aandfunksie indien daar teen 6 Maart 2020 registreer word. Daar sal dan slegs R 280 per persoon betaal word. Gewone registrasiefooie moet teen 25 Maart 2020 betaal wees en kos R 350 per persoon. 

 

VL op soek na 25ste Jongboer van Jaar

Kandidate vir VL se Jongboer van die Jaar kompetisie is vanaf 24 tot 27 Februarie 2020 deur die kompetisie se beoordelaars op hul plase besoek en beoordeel. VL sal vanjaar sy 25ste wenner van die kompetisie aanwys. Die volgende finaliste sal op 7 April 2020 om dié gesogte titel meeding:

Die wenner sal outomaties aan die Toyota Agri SA se Nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie deelneem.

Jongboer-konferensie:
Datum: 
7 April 2020
Registrasie: 08:00
Opening: 08:45
Plek: Monte Bello Estate (Bloemfontein)
Drag: Netjies informeel (geen kortbroeke)
Prys: R 280 per persoon (teen 6 Maart 2020); anders R 350 (teen 25 Maart 2020)
Sperdatum: Registrasies sluit 25 Maart 2020

Jongboer-aandfunksie:
Datum: 7 April 2020
Tyd: 18:00 vir 18:30
Plek: Monte Bello Estate (Bloemfontein)
Drag: Formeel
Prys: R 280 per persoon (teen 6 Maart 2020); anders R 350 (teen 25 Maart 2020)
Sperdatum: Registrasies sluit 25 Maart 2020

 

Klik hier vir die oproep, inskrywingsvorm en om jou plek te bespreek.

Vir meer inligting oor die Jongboer van die Jaar kompetisie, konferensie of aandfunksie, kontak Elize Spence, Admin Beampte by VL, by 051 444 4609 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Vir meer inligting oor ledegeld en afgevaardigdes, kontak Cynthia Troost by 051 444 4609 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 


Beplan saam aan pad van landbou, nooi Wilken 

Tydens die afgelope drie streekkonferensies wat onlangs aangebied is, het lede saam gepraat en help beplan aan die pad van landbou vorentoe. Volgens Francois Wilken, “staan landbou voor die grootste uitdagings en onsekerheid in ons geskiedenis” en daarom is dit belangrik vir almal om saam te span en deel te neem. Alle landbouers, lede van VL én nie-lede, is welkom om deel daarvan uit te maak. 

 

VL speel gasheer vir vyf konferensies, waarvan 3 reeds afgehandel is. Nedbank is die hoofborg van dié geleenthede. Bethlehem (5 Februarie), Tweeling (25 Februarie) en Trompsburg (26 Februarie) is reeds besoek. Ladybrand sal op 17 Maart en Bultfontein op 1 April besoek word. Die tye en lokale kan met die kantoor of met u plaaslike streekverteenwoordiger bevestig word.

Wilken en Tommie Esterhuyse, Vise-president van VL, sal die sprekers wees én daar sal ook tyd vir insette en vrae wees. Esterhuyse is ook die Voorsitter van die Nasionale Landelike Veiligheidskomitee by Agri SA.

 

Oorblywende datums en plekke:

17 Maart: Ladybrand (Maluti Tavern om 13:00)

1 April: Bultfontein (sal bevestig word) 


 

Geen wysigings nodig aan Artikel 25, sê VL 

Vrystaat Landbou (VL) het dit duidelik gemaak dat geen wysigings van Artikel 25 van die Grondwet wat betref onteiening sonder vergoeding (OSV) nodig is nie.

Dr Jack Armour het op 28 Februarie 2020 die Welkom-verhoor van die Vrystaatse openbare verhore bygewoon wat goed georganiseerd was, ondanks kort kennisgewing. Mense kon hul voorlegging oor die voorgestelde wysigings aan die bewoording van artikel 25 van die Grondwet, rakende OSV, doen. Armour het in die eerste ronde geleentheid gekry om VL se standpunt teen enige wysigings aan te bied en het die brief wat deur VL by die Ad Hoc komitee ingedien is, weer beklemtoon. VL het klem daarop gelê dat die proses van grondwetlike wysiging onnodig is en tot onvoorsiene omstandighede kan lei.  

Mnr Koos Pienaar van die Brandfort- en Theunissen-omgewing het tydens die verhoor meer as 400 landbouers se insette oorhandig (soos gereël deur VL). Hy het trots op die gehoor se vraag 'waar is die boere?' gereageer dat “hulle besig was op hul plase om voedselsekerheid vir die land te waarborg!”.

Verhore is ook in Bethlehem Bohlokong New Hall (29 Februarie) en in Bloemfontein in die Kagisanong-saal in Rocklands (1 Maart) aangebied.

 

Doelstellings van die 18de wetsontwerp op die Grondwetwysigings wat oorweeg word:

 

Die pad ná die openbare verhore?

Die Ad Hoc-komitee sal die wetsontwerp aan die Nasionale Vergadering terugstuur nadat al die openbare insette oorweeg is. Die lede van die Nasionale Vergadering stem dan oor die 18de Wetsontwerp op die Grondwet. As dit goedgekeur word, sal die wetsontwerp aan die Nasionale Raad van Provinsies (NCOP) voorgelê word vir finale goedkeuring alvorens dit gepromulgeer kan word. Dit dien egter vermeld te word dat waar die Handves van Regte gewysig staan te word, twee derdes ondersteunende stemme vanuit die Nasionale Vergadering en ondersteuning van 6 van die 9 provinsies in die Nasionale Raad van Provinsies vereis word.

Die proses om die onteieningswetsontwerp te finaliseer, sal volg om die voorwaardes waaronder onteiening van grond en eiendom sonder vergoeding kan plaasvind, duidelik uiteen te sit.

Agri SA het reeds aansienlike insette tot die onteieningswetsontwerp gelewer en monitor die proses noukeurig met regskundigheid. In terme van die voorgeskrewe proses sal daar ook mettertyd insette van die publiek versoek moet word. Regstappe sal volg waar omstandighede dit vereis. 


VL was gedurende Februarie hier 

 

Vrystaat Landbou (VL) het die afgelope maand verskeie vergaderings fasiliteer en aanbiedings gedoen.

  1. Arbeidsdag te Hertzogville gehou op 4 Feb;
  2. Streekvergadering te Bethlehem gehou op 5 Feb;
  3. Landbou Handel en Ontwikkeling Netwerk te Pretoria op 11 Feb;
  4. Agri SA Algemene Sakekamer te Centurion op 12 Feb;
  5. John’s Gift Landbouvereniging op 17 Feb
  6. Streekvergadering te Tweeling op 25 Feb; en
  7. Streekvergadering te Trompsburg op 26 Feb.
  8. Openbare verhoor insake wysiging van Artikel 25 te Welkom op 28 Feb

          

Vir meer navrae kan die VL- kantoor gekontak word by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.