Digicoms

Nuusflitse – Februarie 2020 - Landbouers versoek om veiligheidsplanne te monitor en inoefeninge te doen

Landbouers versoek om veiligheidsplanne te monitor en inoefeninge te doen 

 

 

Deurlopende monitering van veiligheidsplanne en inoefeninge is belangrik om misdaad in landelike gebiede te bekamp.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), word veiligheidsverteenwoordigers van landbouverenigings en/of gebiedskantore versoek om deurlopende monitering van hul veiligheidsplanne te doen. Dit is ook noodsaaklik dat inoefeninge, ten minste twee keer per jaar, volgens die Landelike Beveiligingsplan (LBP) in hul area saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) gehou word.

Probleme en uitdagings rakende polisiëring in die landelike gebiede en/ of landbougemeenskappe moet ook in notules van maandelikse vergaderings met die SAPD aangebring word.

Probleme en uitdagings wat nie op grondvlak aangespreek word nie, moet skriftelik na die gebiedskantoor (cluster) van die SAPD, VL se Streekveiligheidsverteenwoordiger, asook die VKB VL Veiligheidslessenaar gestuur word. Die prioriteitskomitee is dan verantwoordelik vir die nodige intervensie tussen die polisie en georganiseerde landboustrukture in die area.

 

Inoefeninge werk so

Wat inoefeninge betref, is dit belangrik dat die mense wat eerste op misdaadtonele opdaag, seker maak dat tonele reg benader en bewaar word vir die versameling van bewysstukke deur spesialiste.

Die regte inligting moet so gou moontlik na ’n Gesamentlike Operasionele Sentrum (GOS) deurgegee word, sodat genoegsame toegangsbeheer tot die toneel toegepas word. Verder moet geen ongemagtigde persone op sulke tonele toegelaat word nie.

Met die aankoms van die eerste lede van die SAPD moet die toneel korrek oorhandig word. VL se veiligheidshandleiding bevat voldoende inligting rakende al die bogenoemde sake.

Buys stel voor dat die inligting wat in die handleiding vervat word gereeld met die nodige sektorleiers en reaksiemag-lede tydens vergaderings hanteer word.