Wie is Vrystaat Landbou?

Wie is Vrystaat LandbouVrystaat Landbou is 'n vrywillige lede-organisasie wat vir die afgelope 106 jaar uit kommersiële landbouers binne die Vrystaat Provinsie bestaan.

Kyk gerus hier na ons korporatiewe DVD om meer oor die organisasie te leer! 

Die organisasie het 'n gevestigde struktuur wat lede bystaan en na hul gemeenskaplike belange omsien. Vierduisend tweehonderd (4 200) lede word geakkommodeer in 168 landbouverenigings binne die 20 munisipale streke van die Vrystaat. Vrystaat Landbou se oorhoofse bestuur en strategiese rigting word deur sy lede self bepaal. Die personeel, met die kantoor in Bloemfontein, ondersteun die lede en bestuur in 'n hoofsaaklik uitvoerende hoedanigheid. Tans dien daar 115 lede op VL se strategiese werksareas (komitees).

 

Die hoogste gesag van Vrystaat Landbou is gesetel in die Jaarkongres. Vanuit die Jaarkongres word die Uitvoerende Bestuur verkies en bestaan uit die President, Vise-president en streekverteenwoordigers vanuit al 20 streke. Die bestuur word ook verder uitgebrei deur verteenwoordigers van die verskeie geaffilieerde landboubesighede en -bedrywe.

 

Vrystaat Landbou poog om binne die gegewe politieke bestel die beleid en beleidmakers so te beïnvloed dat 'n meer funksionele landboubedeling en omgewing gevestig word. Die oorhoofse doelwitte, naamlik 'n veilige en volhoubare landbou omgewing in die Vrystaat, bly die organisasie se dryfveer.

 

Die lede (landbouers) van Vrystaat Landbou het bepaal dat, indien die organisasie op die volgende strategiese areas fokus, ons daarin kan slaag om 'n funksionele landboubedeling te help skep:

 

  • ARBEID, MANNEKRAG & SOSIAAL MAATSKAPLIKE KWESSIES 
  • BOERDERY BESTUUR
  • GRONDSAKE EN TRANSFORMASIE (grondhervorming, SEB, boerontwikkeling)
  • LANDELIKE VEILIGHEID (wet en orde)
  • NATUURLIKE HULPBRONNE (Rampe & Noodhulp; Mynbou & Minerale; Besproeiing en Watersake )
  • LANDELIKE & PLAASLIKE REGERINGSAKE
  • INFRASTRUKTUUR (Paaie & lisensies; Telekommunikasie; Energie)
  • BEELDBOU EN TEGNOLOGIE
  • JONGBOERE
  • LEDESAKE

 

Vrystaat Landbou se grootste bate is sy lede en vandaar die leuse: "In diens van die landbouer".