Meer oor die organisasie

Kry die ondersteuning van ‘n organisasie wat die kwessies binne landbou met erns aanspreek.

Kyk gerus hier na ons korporatiewe DVD om meer oor die organisasie te leer! 

Ons komitees is toegespits en aktief besig met die volgende sake:

 

Meer oor die organisasie

 • Om veiligheid op plase te verbeter.
 • Om lede in te lig, op te lei en adviseer oor arbeidsaangeleenthede (minimumlone, werknemerskontrakte, ens.).
 • Om boerderybestuur te ondersteun deur u gereeld ingelig te hou t.o.v marktendense, risiko's, geleenthede & bedreigings binne die bedryf.
 • Om deurentyd betrokke te wees by landelike en plaaslike regerings in die konteks van landelike ontwikkeling.
 • Om ondersoek in te stel na bedreigings wat mynbou-en mineraalregte kan inhou vir die landboubedryf.
 • Om jongboere te ondersteun en in te lyf binne die gemeenskap van georganiseerde landbou.
 • Om infrastruktuur (paaie & lisensies, telekommunikasie en energie) in landelike gebiede te verbeter ter bevordering van landbou.
 • Om lede strategies te help om ramp- en noodhulp risiko's te verminder deur dit georganiseerd by strukture aan te spreek.
 • Om kommunikasie binne landelike gebiede te verbeter deur nuwe tegnologie meer toeganklik en bekostigbaar vir landbouers te maak.
 • Sosiaal maatskaplike ontwikkeling van plaasgemeenskappe.
 • Om grondhervorming en SEB sinvol te bevorder d.m.v kommersiële landbou se betrokkendheid.
 • Om die beeld van die organisasie te bevorder deur:
  - met lede te skakel oor landbou aangeleenthede tydens die jaarlikse streekvergaderings;
  - alle aktiwiteite van Vrystaat Landbou te kulmineer in die Jaarkongres - ‘n vertoonvenster van Landbou in die Vrystaat;
  - waardevolle inligting t.o.v die landboubedryf gereeld aan lede beskikbaar te stel d.m.v die webwerf, e-nuusbrief en SMS'e

 

Word deel van die Agri SA familie, sodat u saak nasionaal en internasionaal gestel kan word.

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai