Lidmaatskap

Vrystaat Landbou wil graag ons lede bedank vir hulle jaarlikse bydraes in ledegeld, waarsonder ons nie ons take sou kon verrig nie. 

Ledegeld 2020/2021

  • Standaard lid se ledegeld: R3 670 (BTW ingesluit)

Pa & kind boerderye

  • Pa betaal volprys R3 670 (BTW ingesluit)
  • Kind (onder 35 jaar) betaal halfprys R1 835 (BTW ingesluit); Pa moet 'n lid wees vir kind om halfprys te betaal.
  • Indien meer as een kind, betaal elke kind (onder 35 jaar) R1 835 (BTW ingesluit)

Maatskappye, vennootskappe en trusts

  • Die besighede betaal R6 300 (BTW ingesluit)

 

Die boekjaar strek vanaf 1 Mei tot 30 April van die volgende jaar. Ledegeld moet asseblief jaarliks voor die kongres (in Augustus) betaal word.

BANKBESONDERHEDE: Vrystaat Landbou, ABSA Tjek Rekening, 470 940 670
TAKKODE:       632005
VERWYSING: Verstrek asseblief te alle tye die lidnommer, asook die voorletters en van of maatskappy/trust/vennootskap se naam.