Besproeiing & Watersake

Besproeiing & Watersake

Funksie

Die Besproeiing- en Watersake komitee hanteer alle sake rakende water wat landbouers in die Vrystaat raak.

Nasionale Waterwet

Die Nasionale Waterwet is in 1998 geïmplementeer.
Alle waterverbruikers wat aangesê word om te registreer het ‘n statutêre verpligting om dit te doen. In die toekoms, wanneer waterverbruikers verplig sal word om vir lisensies aansoek te doen, sal diegene wat versuim het om te registreer, se kanse benadeel word om ‘n lisensie te bekom.

Alle waterverbruikers wat nie hulle water van ‘n diensverskaffer, plaaslike owerheid, waterraad, besproeiingsraad, staatswaterskema of enige ander grootmaat watervoorsiener kry nie en wat water verbruik vir:

  • besproeiing
  • mynboudoeleindes
  • nywerheidsgebruik
  • voerkrale

moet registreer. Dit sluit oppervlak- (damme) en grondwater (boorgate) in.

Die Nasionale Waterwet laat toe dat water vir redelike huishoudelike gebruik van enige waterbron deur enige iemand geneem kan word. Geen lisensie of registrasie word hiervoor benodig nie. Dit laat ook ‘n persoon toe om water te onttrek vir klein tuine (nie vir kommersiële gebruik nie) en veesuipings (nie voerkrale nie) op grond wat deur ‘n persoon besit of benut word.

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai