Ledesake

Die Ledesake en Ledewerwingskomitee hanteer aangeleenthede soos:

 Ledesake

  • aansoeke
  • ledegelde
  • werwing van nuwe lede, ens

 

Vanuit die ledesake komitee word daar ook jaarliks streekvergaderings aangebied om navrae vanaf grondvlak aan te hoor en skakeling met lede te bewerkstellig.

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai