Landelike & Plaaslike Regering

Die Landelike en Plaaslike Komitee het ten doel om:

Landelike & Plaaslike Regering

  • Bemagtiging en ondersteuning aan die AgriForums in elke streek te bied;
  • Die Grondbelastingproses in elke streek te koördineer en monitor;
  • Beïnvloeding van die “Area Based Planning” proses tot voordeel van landbou in geheel;
  • Beïnvloeding en betrokkenheid by die proses van die voorsiening van gratis basiese dienste aan plaasbewoners.

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai