Kommersiëel

Kommersiële Komitee

Die komitee se werksaamhede word opgedeel in sake wat verband hou met handel en nywerheid asook algemene ekonomiese aangeleenthede waarby die landbou ‘n belang het. Wat handel en nywerheid betref, word aandag geskenk aan onder andere handel- en tariefbeleid, landboubemarkingsbeleid en –strategie.

As deel van Agri SA se strukture, neem die komitee ook deel aan Agri SA se prosesse in terme van verskeie ooreenkomste hetsy bilateraal of memorandums van verstandhouding en vennootskapsooreenkomste tussen lande of nasionale organisasies. Ten opsigte van ekonomiese sake word insette gemaak oor die Geïntegreerde Groei- en Ontwikkelingsplan (IGDP) vir landbou. Verder lewer die komitee insette op die provinsiale begrotingsrede, insetkoste, die terugbetaling op die gebruik van dieselbrandstof vir landboudoeleindes, belastingaangeleenthede, risikobestuur, ramphulp, water-en elektrisiteitstariewe asook die hersiening van Landbouwetgewing.

Plaaslike regeringsaangeleenthede, padinfrastruktuur en telekommunikasie asook tegnologie-ontwikkeling en –oordrag is verdere aspekte waaraan die komitee aandag skenk.

Energie

Rondom energie poog VL om die bedreiging van die kragkrisis in landbou te beïnvloed sodat volhoubare landbou verseker kan word. Alternatiewe energiemetodes word ook ondersoek en aan lede deurgegee.

Paaie en Lisensies

VL vergader gereeld met die Departement van Paaie om kwessies en die stand van paaie te bespreek. Ons deel ook gereeld inligting soos ontvang van die departement oor herstelwerk en beplanning rondom onderhoud aan paaie.

Telekommunikasie

In terme van telekommunikasie het die komitee ten doel om kommunikasie metodes binne landelike gebiede te ondersoek om kommunikasie toeganklik en bekostigbaar te maak

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai