Sosiaal Maatskaplik

Visie

 

Ons sal:

  • ontwikkeling voorstaan wat tot voordeel is van almal in die landelike gemeenskappe;
  • saamwerk met kerke, skole, opleidingsinstansies, die staat en die breë gemeenskap om harmonie, welvaart, gesonde waardes, die ontwikkeling en opheffing van gemeenskappe en verbondenheid aan mekaar te bewerkstellig asook armoede te beveg;
  • ons toespits op aksies/projekte wat ‘n positiewe impak op landbouers en hul verhouding met hul werkers sal hê deur sake soos werksomstandighede, lewensomstandighede, lewenskwaliteit en waardesisteme aan te spreek;
  • daarna streef om landbouers te mobiliseer om by die breër gemeenskap met aanvullende aksies/projekte, betrokke te raak.

 

Missie

 

Ons wil:

  • Die ontwikkeling van ‘n diverse en geïntegreerde landelike ekonomie bevorder wat nie slegs landbou nie, maar ook ander waardetoevoegende en dienslewerende aktiwiteite omvat en ekonomiese geleenthede genereer ;
  • Die beeld van landbou en landbouers bevorder d.m.v. bewusmaking in die breër gemeenskap