Arbeid & Mannekrag

Arbeid en Mannekrag Komitee fokus op die sosiale maatskaplike ontwikkeling van plaasgemeenskappe, asook ondersteuning aan landbouers met betrekking tot die volgende.

  • Volledige arbeidsverhoudingestelsel vir lede om via die webtuiste of ander middele beter te bestuur;

  • Opleidingsdae en / of Inligtingsdae rakende die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (dissiplinêre prosedures, besering aan diens, dienskontrakte, ensovoorts) aan te bied;

  • Agri SA se pensioenfonds in die Vrystaat te vestig;

  • Arbeidskonsultante netwerk op te stel en te bestuur;

  • Vergaderings met Plaasskoolforum op aanvraag te reël (na gelang van behoefte);

  • Uitgebreide komiteevergadering (saam met arbeidskonsultante) te reël (gemiddeld 2 per jaar)

  • Een komiteevergadering word na ‘n telefoonkonferensie omgeskakel.

 

Vorms en Kontrakte

Indien u as lid van Vrystaat Landbou op die webtuiste geregistreer is, sal u volle toegang tot die aflaai van dissiplinêre prosedures en dienskontrakte hê. Indien u probleme ondervind met die aflaai van voormelde, kontak gerus ons kantoor.

 

Arbeidskonsultante

Vrystaat Landbou kan u met raad en oplos van sekere arbeidsprobleme bedien. Aangesien Vrystaat Landbou egter nie 'n werkgewersorganisasie is nie, kan die organisasie u nie met CCMA-verhore bystaan nie. Ons is egter in die proses om 'n databasis van arbeidskonsultante (met die streek waarin hul werksaam is) op te stel en sal hierdie lys binnekort aan ons lede beskikbaar stel. Hierdie arbeidskonsultante sal hul dienste teen 'n verminderde tarief aan Vrystaat Landbou-lede beskikbaar stel.

 

Inligting- en Opleidingsdae

Inligtings- en opleidingsdae, tesame met ons geakkrediteerde arbeidskonsultante en CCMA, word aangebied. Kontak gerus ons kantore ten einde u behulpsaam te wees om so 'n dag by u Boerevereniging te organiseer.

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai