Arbeid & Sosiaal Maatskaplik

Arbeid & Sosiaal Maatskaplike Komitee

Die Komitee se fokusareas sluit in arbeidswetgewing, arbeidsinspeksies op plase, sektorale vasstelling, kinderarbeid, beroepsveiligheid op plase, samewerking met ander landbou-organisasies, die provinsiale Departement van Arbeid (DOL), vakbonde en verwante rolspelers, migrasie-beleid, maatskaplike sekerheid vir plaaswerkers, opleiding, gelyke indiensneming, die menslikehulpbronontwikkelingsstrategie vir Suid-Afrika en die gesamentlike inisiatief vir die verkryging van prioriteitsvaardighede.

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai